Jump to content

GVOS

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. Ik heb hier ook een vraag over. kan ik de fx laag ook loskoppelen? ik heb het geprobeerd door in het menu opslaan fx te gebruiken, maar dan wordt alles gekopieerd en niet alleen de schaduw. ik wil dat graag gebruiken om een schaduw achter mijn onderwerp aan te brengen en die dan aan te passen en te verplaatsen
×

Important Information

Please note the Annual Company Closure section in the Terms of Use. These are the Terms of Use you will be asked to agree to if you join the forum. | Privacy Policy | Guidelines | We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.